AFM_logo

 

 

 

 

 

LumiFund vastgoedfondsen

 

De vastgoedfondsen op het LumiFund platform vallen tot op het heden niet onder toezicht van de AFM en/of DNB.

 

GEEN VERGUNNINGSPLICHT

De LumiFund vastgoedfondsen kwalificeren niet als abi in de zin van de Wft.
Derhalve geeft LumiFund aan de betrokken rechtspersonen obligaties uit met een aflossingsverplichting en vaste rentecoupon. Het verschil zit het hem erin dat een participatie in abi mee fluctueert met de onderliggende waarde van de abi.

Bij LumiFund fluctueert de waarde niet doordat wij gebruik maken van de voorgenoemde vaste rentecoupon.

Door het bovengenoemde kwalificeren wij nu niet als beheerders van abi’s onder de Wft.

 

GEEN PROSPECTUSPLICHT

De door LumiFund uitgegeven obligaties kwaliceren als effecten in de zin van de Wft. Hiervoor geldt een verplichting, om een door de AFM goedgekeurd prospectus te publiceren, mits deze worden aangeboden aan het publiek en tenzij deze niet onder de uitzondering of vrijstelling vallen.

Bij LumiFund wordt er gebruik gemaakt van de vrijstelling of uitzondering van de verplichting, om een door AFM goedgekeurd prospectus te publiceren.

Er geldt geen prospectus plicht indien;

Er sprake is van uitzonderingen prospectusplicht art. 1 lid 4 Prospectusverordening:

  • Gericht aan gekwalificeerde ondernemers
  • Gericht aan minder dan 150 natuurlijke personen of rechtspersonen per lidstaat
  • Nominale waarde per eenheid ten minste €100.000 (max 100 miljoen)
  • Beleggers moeten voor minimaal €100.000 aan effecten aankopen (max 100 miljoen)
  • Totale tegenwaarde minder dan €5 miljoen